วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คุณสมบัติผู้บริหาร

หลายครั้งที่ผู้บริหารจำเป็นต้องปรับวิธีการนำซึ่งอาจจำแนกกระบวนการบริหารเป็น 2 ลักษณะ คือ บริหารแบบรู้คำตอบ คือ การบริหารในลักษณะของการวางแผนกำหนดมาตรฐาน ควบคุม และ ประเมิน กับการบริหารในลักษณะของการค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นการค้นหาความเป็นไปได้ หรือวิธีการบริหารแบบใหม่ ที่ไร้รูปแบบนั่นเอง ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ผู้ชำนาญด้านการบริหารการจัดการระดับโลก กล่าวไว้ว่า ภารกิจ 7 ประการ ของผู้บริหารในอนาคตคือ
1. ต้องบริหารงานอย่างมีวัตถุประสงค์ (Management By Objective)
2. ต้องเสี่ยงยิ่งขึ้นและมองไกล มองยาว
3. สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
4. ต้องสามารถสร้างทีมงานได้แต่ละคนในกลุ่มต้องสามารถจัดการงาน และวัดผลงานของ ตนเองได้ อย่างสัมพันธ์กับเป้าหมายรวม
5. สื่อสารผ่านข้อมูลได้ฉับไว ชัดเจน ทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ในทีมได้
6. ต้องเห็นภาพรวมธุรกิจและสามารถบูรณาการเข้ากับ Function ที่ตัวเองถนัดได้
7. ต้องเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้

1 ความคิดเห็น:

HA center กล่าวว่า...

การเป็นผู้บริหาร จริงๆน่าใช้คำว่าผู้นำ ดูจะดีกว่าในยุคนี้นะคะ คำว่าผู้บริหารรู้สึกห่างเหิน คนละระดับ ไม่กล้าเข้าไปปรึกษาหารือเมื่อมีปัญหา แต่คำว่าผู้นำกลับกลายเป็นว่าเป็นทีมที่ทำงานด้วยกัน ปรึกษาหารือกันได้ งานก็ได้ คนก็ได้